Provincie Zuid-Holland

Bedrijventerreinen beslaan op dit moment in Zuid-Holland zo’n 2,5% van het totale ruimte in Zuid-Holland. Op deze bedrijventerreinen zijn 26.000 bedrijven gevestigd, deze bedrijven samen zorgen voor bijna 1/3 van de totale Zuid-Hollandse werkgelegenheid. De provincie streeft met haar bedrijventerreinenbeleid naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Het zuinig omgaan met energie en het opwekken van eigen duurzame energie draagt in grote mate bij aan de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Ondernemers vinden het vaak moeilijk om stappen te nemen. Met de Keuzehulp Duurzaam MKB willen we ondernemers hierbij ondersteunen en laten zien welke specifieke maatregelen genomen kunnen worden om energie te besparen. De provincie stelt ook subsidies beschikbaar om ondernemers te helpen verduurzamen. We hebben een brede subsidieregeling voor het nemen van duurzame maatregelen op bedrijventerreinen, zoals de aanleg van zonnepanelen of isolatiemaatregelen aan panden. Kijk op onze website voor nadere informatie: Verduurzaming-bedrijventerreinen

afbeelding Haagse HogeSchool scrum tafel

De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool bestaat uit faculteiten, lectoraten en diensten. Ruim 27.000 studenten volgen in, vier vestigingen, een bachelor, een master of post-hbo-opleiding. En er werken ruim 1.900 medewerkers. Het Kenniscentrum “Mission Zero” van de Haagse Hogeschool werkt aan een duurzame samenleving. We doen dit met partijen die willen leren, die open staan voor nieuwe ideeën. Die partijen noemen we “Learners” en “Mission Zero” werkt hierdoor mee aan hun missie: “Empowering learners to create a sustainable future”. Die “sustainable future” kunnen we alleen samen creëren, met oplossingen op vier vlakken: technisch, economisch, maatschappelijk en bestuurlijk. De beslissingen en keuzes die we hierin samen moeten maken zijn cruciaal voor het slagen van de transitie. Het inzichtelijk maken van die keuzes is dus key!

Jaap Kortman

is afgestudeerd als stedenbouwkundige aan de Technische Universiteit van Delft en heeft milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd. Sinds 2016 heeft Jaap Kortman zijn eigen bedrijf Kortman DGO. Daarin werkt hij aan de duurzame bedrijventerreinen en woonwijken. Hij heeft ruime ervaring met de ontwikkeling van instrumenten om duurzaamheid praktisch in te vullen. Bijvoorbeeld het instrument DPL-BT (DuurzaamheidsProfiel van een Bedrijventerrein). Om de energietransitie op bedrijventerreinen te versnellen, heeft hij samen met TNO en OostNL in 2017 het initiatief ‘250 bedrijventerreinen energie positief (BE+)’ opgezet. Op bedrijventerreinen voert hij projecten uit, zoals zonneparken, zon op dak, laadpalen en warmtenetten.

Jaap Kortman

Job Swens

Job studeerde Natuur- en Scheikunde in Leiden en Delft. Aansluitend werkte hij aan de Universiteit Twente en later bij Holec International. In 1994 en 1995 organiseerde hij twee congressen op het gebied van duurzame energie. Eind 1999 stapte hij over naar RvO (toen Novem) waar hij als expert zonne-energie werkte aan de ontwikkeling van stimuleringsregelingen voor duurzame energie. Begin 2008 richtte Job het adviesbureau J-OB– Joining Objectives op. Met J-OB adviseert hij sindsdien bij de initiatie, realisatie en exploitatie van grensverleggende duurzame energieprojecten. Daarbij ontwikkelt hij ook project-specifieke technisch – juridische oplossingen voor individuele en coöperatieve projecten op onder andere bedrijventerreinen. In 2021 verwacht Job een master in Energierecht af te ronden.